Sydslam A/S udfører højtryksrensning, slamsugning og tørstofsugning. Højtryksspuling af støbeskel, tanke og overflader. Slamsugning af tanke, kloakker, brønde og anden flydende materialer. Tørstofsugning er sugning af beton, cement, sand, jord sten mv, men også anden flydende materiale, som f.eks. boreslam mv. som kræver lidt flere kræfter.

Vi har erfaring fra andre store byggerier, Øresundsforbindelsen og senest og nu Metrobyggeriet, København.

Hjemmeside:

http://www.sydslam.dk/

Service:

  • Kloakservice og slamsugning
  • Spuling & slamsugning