LF VAGT kernekompetence er projektering af særligt sensitive områder, herunder bl.a. byggepladser, havne- og industriområder mht. perimetersikring, bevogtning samt alarm- og videoudstyr. LF VAGT løser opgaven fra initialfasen, til et fuldt operativt system er kørende, herunder sørger for kabelnedgravning, systemopsætning, og efterfølgende drift/servicering af alarm og videoudstyr, samt de nødvendige foranstaltninger i og omkring bevogtnings/bemandingssituationen.

 

Hjemmeside:

http://www.lfvagt.dk

Service:

  • Sårbarhedsvurderinger og sikringsplaner
  • Alarmcentral og systemer
  • GPS sporing af værdifuldt udstyr/ værktøj
  • Vagt