Besøgsservice

Diner transportable & madpakker på arbejdspladsen

Fødevaresikkerhed

Indkøb og opfyldning af hygiejneartikler

Kantinedrift

Leverance af papir og plastvarer

Leverance af rengøringsrekvisitter og midler

Mødeservice

Opsætning og drift af automater til forfriskninger